Főoldal » Archív » Fegyver, lőszer és drog az úti poggyászban

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy 33 éves bos­nyák férfi ellen, aki 2015. janu­ár 28-án a tom­pai határ­át­ke­lő­he­lyen egy autó­busz uta­sa­ként az ország­ba belép­ve enge­dély nél­kül fegy­vert és lősze­re­ket akart Német­or­szág­ba szál­lí­ta­ni és dro­got is talál­tak nála.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye