Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Fegyverarzenál egy bűnszervezet feltételezett vezetőjének birtokában

A vád­lott szar­vas­kői tar­tóz­ko­dá­si helyén és pilis­csé­vi, álné­ven bérelt ingat­la­nán tar­tott ház­ku­ta­tá­sok során a nyo­mo­zó ható­sá­gok való­sá­gos fegy­ver­ar­ze­nált, vala­mint több hami­sí­tott köz­ok­ira­tot talál­tak. Az ügy­ben az Egri Járá­si Ügyész­ség emelt vádat a 46 éves fér­fi­vel szem­ben lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te, vala­mint 5 rend­be­li fel­buj­tó­ként elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt.

A Heves Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Fegyverarzenál