Főoldal » Hírek » Fegyveres rablás egy budapesti dohányboltban - videóval és fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 22 éves férfi tavaly decem­ber­ben való­di fegy­ver­nek lát­szó riasz­tó­pisz­tollyal rabolt ki egy VII. kerü­le­ti dohány­bol­tot.

A vád­irat sze­rint a 22 éves vád­lott 2021. decem­ber 13-án későn este bement egy VII. kerü­le­ti dohány­bolt­ba azért, hogy onnan pénzt rabol­jon. A férfi a ruhá­já­ba rejt­ve, magá­val vitt egy való­di lőfegy­ver­nek lát­szó riasz­tó­pisz­tolyt azért, hogy azzal az üzlet alkal­ma­zott­ját meg­fé­lem­lít­se, és őt a bevé­tel átadá­sá­ra kény­sze­rít­se.

Az elkö­ve­tő az üzlet­be belép­ve, elő­vet­te a riasz­tó­pisz­tolyt, és azt a dohány­bolt eladó­já­ra fogta, miköz­ben a bevé­tel köve­tel­te. A fenye­ge­tés hatá­sá­ra a sér­tett kinyi­tot­ta a kasszát, ahon­nan a férfi össze­sen 75.000 forint kész­pénzt vett ki, majd távo­zott.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 22 éves fér­fit fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban.

A fel­vé­te­len a rab­lás lát­ha­tó.