Főoldal » Archív » Fegyveres rablások miatt emelt vádat az ügyészség egy volt rendőrrel szemben

 

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség a volt rend­őr őrmes­ter­rel és civil tár­sá­val szemben
fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságra.

 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye