Főoldal » Archív » Fegyveresen elkövetett emberrablás miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett ember­rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat két fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik a vád sze­rint 2014 nya­rán elra­bol­tak, majd mint­egy két hóna­pig fog­va­tar­tot­tak egy Bécs­ben élő magyar fér­fit és a sza­ba­don bocsá­tá­sát vált­ság­díj fize­té­sé­től tet­ték függővé.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye