Főoldal » Archív » Fegyverrel, parókában támadt a postásra - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fegy­ve­re­sen, köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély ellen elkö­ve­tett rab­lás  bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy 59 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint még 2009 augusz­tu­sá­ban egy IV. kerü­le­ti tár­sas­ház­ban támadt rá a pos­tás­ra, és fegy­ver­rel fenye­get­ve köve­tel­te tőle a tás­ká­já­ban lévő kész­pénzt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -Fegy­ver­rel, paró­ká­ban támadt a pos­tás­ra - vád­eme­lés