Főoldal » Archív » Fejbe rúgta a börtönőrt

Egy sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő elítélt a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Inté­zet­ben dula­kod­ni kez­dett az őrség­gel, mely­nek során ket­tő­jük­nek könnyű sérü­lé­se­ket oko­zott. Az Egri Járá­si Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a fog­va­tar­tot­tal szem­ben.

A Heves Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.31.