Főoldal » Archív » Fejszével a kezében kérte számon fiával történteket az apa

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 39 éves fér­fit, aki 2016. janu­ár végén az egyik Balaton-parti köz­ség műve­lő­dé­si házá­ban fej­szé­vel a kezé­ben kérte szá­mon egy szü­le­tés­na­pi ren­dez­vény részt­ve­vő­in fia rosszullétét.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye