Főoldal » Archív » Fejszével, kalapáccsal támadt ismerősére, végül az autójába hajtott

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy 25 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2015 novem­be­ré­ben vitá­juk során isme­rő­sét meg­ütöt­te, fej­szé­vel, kala­páccsal hado­nász­va támadt rá, majd egy moto­ros fűrész elin­dí­tá­sá­val pró­bál­ko­zott, végül gép­ko­csi­já­val a sér­tett autó­já­ba haj­tott.

Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 09.09.