Főoldal » Archív » Fél órán belül rács mögé került a rabló

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál vagy fogya­té­kos­sá­gá­nál kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás miatt kez­de­mé­nyez­te egy 35 éves Nóg­rád megyei férfi elő­ze­tes letartóztatását.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye