Főoldal » Hírek » Felesége halála miatt évekig zaklatta a kórházi dolgozókat – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség hét rend­be­li zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki fele­sé­ge halá­la miatt éve­kig zak­la­tott kór­há­zi dolgozókat.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 67 éves férfi fele­sé­ge 2020. év végén hunyt el egy Győr-Moson-Sopron megyei kórházban.

A férfi a halál­ese­tet nem tudta fel­dol­goz­ni, ezért éve­ken keresz­tül hívo­gat­ta a kór­há­zi dol­go­zó­kat három tele­fon­szám­ról, éjsza­kai idő­pon­tok­ban is. A férfi a tele­fon­ba nem min­dig szólt bele, oly­kor bele­szi­sze­gett, vagy trá­gár, szit­ko­zó­dó hang­nem­ben beszélt a sér­tet­tek­kel. A férfi emel­lett szá­mos leve­let írt az elhunyt fele­sé­gét keze­lő két orvos­nak és öt továb­bi kór­há­zi alkalmazottnak.

A vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le egy évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés, azon­ban a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján vele szem­ben más­fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés is kiszabható.