Főoldal » Archív » Felfüggesztett börtön embercsempészésért

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség 2014. júni­us 23-án több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott két szerb fér­fit, akik 2014. május 23-án három koszo­vói állam­pol­gárt Szer­bi­án át Sza­bad­ká­ra vit­tek, majd a szerb-magyar határ ille­gá­lis átlé­pé­se után Német­or­szág­ba akar­ták szál­lí­ta­ni őket.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye