Főoldal » Archív » Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték gyorsított eljárásban a migránsok közé petárdát dobó férfit

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – a mai napon fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélt egy 23 éves fér­fit, aki szep­tem­ber 4-én a Kele­ti pálya­ud­va­ron tar­tóz­ko­dó mig­rán­sok közé dobott két petárdát.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye