Főoldal » Archív » Felfüggesztett fogházra ítélték a férfit, aki a bokorban bujkált

Meg­szö­kött a házi őri­zet­ből, és egy bok­ros terü­le­ten rej­tő­zött el az a 22 éves heve­si férfi, aki így pró­bál­ta kivon­ni magát az elle­ne foly­ta­tott bün­te­tő­el­já­rás alól. Elfo­gá­sát, és kihall­ga­tá­sát köve­tő­en a Heve­si Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta őt.

A Heves Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye