Főoldal » Hírek » Felgyújtotta haragosa gépkocsiját - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A ron­gá­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki  hara­go­sa teher­gép­ko­csi­ját gyúj­tot­ta fel. 

A vád­irat sze­rint a bün­tet­len és ittas  elkö­ve­tő 2020. szep­tem­ber 9-én, este, egy tata­bá­nyai telep­he­lyen azért jelent meg, hogy a szer­szá­ma­i­nak eltű­né­se miatt szá­mon kérje a sér­tet­tet. A férfi a telep­he­lyen a sér­tet­tet nem talál­ta, azon­ban ész­re­vet­te annak teher­gép­ko­csi­ját. A férfi a jármű veze­tő olda­li ajta­ját kinyi­tot­ta, a  fül­ké­ben öngyúj­tó­val tüzet gyúj­tott, emi­att a teher­gép­ko­csi első része tel­je­sen kiégett, a fém alkat­ré­sze­ken kívül vala­mennyi szer­ke­ze­ti eleme megsemmisült.

A ron­gá­lás­sal oko­zott kár 1.170.000 forint.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki.