Főoldal » Archív » Felidegesítette a macska, megölte - vádemelés Zalában

A Lenti Járá­si Ügyész­ség a ter­helt­tel szem­ben állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Lenti Járás­bí­ró­sá­gon, azzal, hogy a bíró­ság a ter­hel­tet vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tés­re ítél­je, továb­bá ren­del­je el a koráb­bi fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­sé­nek utó­la­gos vég­re­haj­tá­sát is.

A Zala Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye