Főoldal » Archív » Fellebbezést jelentett be az ügyészség a tarnabodi csecsemő halála kapcsán hozott bírói ítélettel szemben

Fel­leb­be­zést jelen­tett be mind­két vád­lott ter­hé­re az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te ellen, amellyel pénz­bün­te­tés­re ítél­te, illet­ve fel­men­tet­te azo­kat az orvo­so­kat, akik ellen az a vád, hogy szak­mai mulasz­tá­sa­ik miatt halt meg 2013 janu­ár­já­ban egy tar­na­bo­di cse­cse­mő az Egri Kórházban.

A Heves Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 04-07