Főoldal » Archív » Felrobbant a szakszerűtlenül üzembe helyezett kazán.

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki kellő szak­tu­dás nél­kül ala­kí­tott át egy kazánt Gyöm­rőn, ám a kazán fel­rob­bant, és a ház­ban lakó sér­tett élet­ve­szé­lyes égési sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Pest Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye