Főoldal » Archív » Féltékenységből bántalmazta volt barátnője táncpartnerét az egyetemista fiú

Nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta azt a deb­re­ce­ni 22 éves egye­te­mis­tát, aki egy szó­ra­ko­zó­he­lyen, sze­re­lem­fél­tés­ből meg­ütöt­te azt a fér­fit, aki­vel a volt barát­nő­je tán­colt. A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len elő­éle­tű gya­nú­sí­tot­tal szem­ben - az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en - hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként 80 óra köz­ér­de­kű munka bün­te­tést sza­bott ki.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - fél­té­keny egye­te­mis­ta - bír­elé