Főoldal » Archív » Férj és feleség ittasan vezetett- mindketten bíróság előtt

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt bíró­ság elé állít egy nőt és férjét.

A vád­lott nő 2013. decem­ber 28-án Esztergom-Kertvárosban része­gen vezet­te autó­ját, ami­kor jár­őrök meg­ál­lí­tot­ták, iga­zol­tat­ták és bevit­ték a kapi­tány­ság­ra. A nő - mielőtt bevit­ték  - meg­kér­te a mel­let­te utazó fér­jét, hogy gya­lo­gol­jon haza, de a férfi inkább -szin­tén része­gen - beült az autó­ba és haza­in­dult. A fele­ség­gel szem­ben intéz­ke­dő rend­őrök őt is meg­ál­lí­tot­ták, majd őt is előállították.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye-ittas vezetés