Főoldal » Archív » Fiatalkorú lányok raboltak egy budapesti bevásárlóközpontnál - vádemelés

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat három fia­tal­ko­rú­val szem­ben, akik a vád sze­rint pár hónap­pal ezelőtt egy VI. kerü­le­ti bevá­sár­ló­köz­pont tető­te­ra­szán pró­bál­tak meg kira­bol­ni egy tizen­öt éves lányt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye