Főoldal » Archív » Fogolyszökés miatt gyorsított eljárásban állított bíróság elé egy férfit az ügyészség

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség fogoly­szö­kés vét­sé­ge miatt – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tott egy házi őri­zet­ből meg­szö­kött 33 éves fér­fit, aki két hónap­pal ezelőtt egy rend­őri ellen­őr­zést köve­tő­en levág­ta a lábá­ról a nyom­kö­ve­tő esz­közt és isme­ret­len hely­re távo­zott.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye