Főoldal » Hírek » Folyékonyan jogászul - az egyezség

Az ame­ri­kai fil­mek­ben gyak­ran hal­lunk a „vád­al­ku­ról”, ahol az ügyész és a gya­nú­sí­tott meg­egye­zik a bün­te­tés­ben, és abban is, hogy egy­ál­ta­lán miként minő­sül a bűn­cse­lek­mény. A magyar jog az ilyen jel­le­gű vád­al­kut nem isme­ri. De akkor mi is az az egyez­ség? Erre adja meg a választ a Folyé­ko­nyan jogá­szul követ­ke­ző epizódja.