Főoldal » Hírek » Folyékonyan jogászul - az elévülés

Sok­szor kerül szóba a bűn­cse­lek­mé­nyek kap­csán a köz­na­pi beszél­ge­té­sek­ben is az "elévü­lés". Az elévü­lés fon­tos jog­in­téz­mé­nye a bün­te­tő­jog­nak, ugyan­ak­kor keve­sen tud­ják, pon­to­san mit is jelent.

Ezért teszünk arra kísér­le­tet a Folyé­ko­nyan jogá­szul újabb kis­film­jé­ben, hogy meg­pró­bál­juk rövi­den a lénye­gét elmagyarázni.