Főoldal » Archív » Francia mezőgazdasági gépek az orgazdák hálójában

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség külö­nö­sen nagy érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat 11 fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik Fran­cia­or­szág­ból ello­pott, több, mint­egy 375 mil­lió forint össz­ér­té­kű mező­gaz­da­sá­gi gépet sze­rez­tek meg és hoz­tak for­ga­lom­ba hamis okiratokkal.

A Pest Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 04-13