Főoldal » Archív » Futballhuligánok Zalaegerszegen

Egy 3:6-ra vég­ző­dött lab­da­rú­gó mér­kő­zés margójára.
A 2013. feb­ru­ár 9-én a ZTE - Video­ton lab­da­rú­gó mér­kő­zé­sen a hazai és a ven­dég szur­ko­lók össze­ve­re­ked­tek, ezért a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat rend­őri segít­sé­get kért. Az intéz­ke­dés során több garáz­dát elfog­tak, majd őket elő­ál­lí­tá­suk végett a sta­di­on kele­ti szek­to­rá­ból a főbe­já­rat­hoz kísérték.

A Zala Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye