Főoldal » Archív » Garázda gyerekek

Cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás kísér­le­te, súlyos testi sér­tés kísér­le­te, és cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság miatt emelt vádat a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség három fia­tal­ko­rú - két lány és egy fiú - ellen, akik 2013. decem­ber köze­pén tőlük fia­ta­labb gyer­me­ke­ket bán­tal­maz­tak, illet­ve egy 12 éves lány­tól erő­szak­kal akar­ták elven­ni a mobil­te­le­fon­ját. Egy arra járó fel­nőtt köz­be­lé­pé­sé­re sike­rült csak a kis­lány­nak kisza­ba­dul­nia a táma­dói gyűrűjéből.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye_ csoportos_ rablás_ miat­ti vádemelés