Főoldal » Archív » Gyanútlan ismerősével hozatta be a kokaint Mexikóból - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem
bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy 38 éves magyar fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint egy
mexi­kói isme­rő­sén keresz­tül koka­int csem­pé­szett Mexi­kó­vá­ros­ból Buda­pest­re.

Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 08.31.