Főoldal » Archív » Gyermeke tanítóját fenyegette bántalmazással, gyermekét ért vélt sérelme miatt

2014. novem­be­ré­ben a vád­lott nő a bőcsi álta­lá­nos isko­lá­hoz ment és a dél­utá­ni órák­ban az egyik terem abla­kát kezd­te el nagy erő­vel ütni. Köz­ben han­go­san szit­ko­zó­dott és verés­sel fenye­get­te a terem­ben nap­kö­zis fog­lal­ko­zást tartó peda­gó­gust. A cse­lek­mény oka az volt, hogy fel­té­te­le­zé­se sze­rint a taní­tó­nő bán­tal­maz­ta az első osz­tály­ba járó gyermekét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye