Főoldal » Archív » Gyermekpornográfia bűntette miatti vádemelésről

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mé­lyek­ről por­nog­ráf fel­vé­tel meg­szer­zé­sé­vel, tar­tá­sá­val elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben aki az ott­ho­ná­ban lévő szá­mí­tó­gé­pé­re gyer­me­kek­ről készí­tett por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket töl­tött le és tartott.

A Vas Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 11.26.