Főoldal » Archív » Gyimesi racka juhok után vett fel csalárd módon milliós állami támogatást egy nő Bekölcén

Az Egri Járá­si Ügyész­ség költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki a támo­ga­tás igény­lés­hez szük­sé­ges admi­niszt­rá­ci­ós fel­ada­tok inté­zé­sé­ben ugyan nagy jár­tas­sá­got muta­tott, a bir­kák­nak azon­ban a köze­lé­be sem ment.

A Heves Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye