Főoldal » Archív » Gyógyszerre alkoholt ivott, majd teherautóval telefonoszlopnak ütközött

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség, bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt kez­de­mé­nyez­te egy leány­vá­ri férfi bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sát az Esz­ter­go­mi Járásbíróságon.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 10.16.