Főoldal » Archív » Gyorsított eljárás a kiskunhalasi befogadóállomáson verekedők ügyében

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állít­ja azt a két algé­ri­ai és két pakisz­tá­ni fér­fit, akik 2016. már­ci­us 19-én a kis­kun­ha­la­si befo­ga­dó állo­má­son tör­tént zavar­gás vezér­alak­jai vol­tak.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye