Főoldal » Archív » Gyorsított eljárás az M3-as metrón munkába igyekvő utast kifosztó férfi ellen - már meg is kezdték a büntetés végrehajtását

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 19 éves gya­nú­sí­tot­tat, aki a 2015. novem­ber 5-én a haj­na­li órák­ban az M3-as metró For­gách utcai sza­ka­szá­nál a met­ró­sze­rel­vény­ben alvó, mun­ká­ba utazó sér­tet­től eltu­laj­do­ní­tot­ta a lábai közé, a metró pad­ló­já­ra helye­zett táskáját- benne lap­top­pal és tab­let­tel.

Saj­tó­köz­le­mény M3 metró kifosz­tás