Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban 1 év 6 hónap börtön a bolgár embercsempésznek, román és magyar embercsempészek előzetes letartóztatásban

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség 2015. augusz­tus 18-án és 19-én, vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy magyar és egy román állam­pol­gár­sá­gú gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, 2015. augusz­tus 18-án pedig gyor­sí­tott eljá­rás­ban, ugyan­ilyen bűn­cse­lek­mény miatt bíró­ság elé állí­tott egy román állampolgárt.

A Fejér Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye