Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban áll bíróság elé az ittasan vezető rendőr dandártábornok

A Pest­vi­dé­ki Nyo­mo­zó Ügyész­ség a mai napon gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben állít­ja a
Duna­ke­szi Járás­bí­ró­ság elé azt a rend­őr dan­dár­tá­bor­no­kot, aki 2014. janu­ár 31-én
itta­san vezet­te a szol­gá­la­ti járművét.

A Pest Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.02.26.