Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban állította bíróság elé az ügyészség a mentőkre támadó budapesti férfit

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 35 éves fér­fit, aki pár nap­pal ezelőtt az őt ellát­ni pró­bá­ló men­tők­re támadt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye