Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban bíróság előtt a hamis nyelvvizsgával visszaélő egyetemista

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tot­ta azt a deb­re­ce­ni fér­fit, aki a sze­ge­di egye­tem hall­ga­tó­ja­ként iga­zol­ta valót­la­nul nyelvtudását.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye