Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban bíróság előtt az iskolai garázdálkodó

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság elé állít­ja azt a makói fia­tal­em­bert, aki egy hód­me­ző­vá­sár­he­lyi közép­is­ko­lá­ban bán­tal­maz­ta az isko­la­tár­sát. A vád­lott 2014. feb­ru­ár 4-én – egy nap­pal a 18. szü­le­tés­nap­ja betöl­té­se után - egy hód­me­ző­vá­sár­he­lyi közép­is­ko­la aulá­já­ban az egyik szü­net­ben, elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en, ököl­lel arcon ütöt­te az isko­la­tár­sát, aki emi­att a föld­re esett. A sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 04 14 gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság előtt az isko­lai garázdálkodó