Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban elítélték az 1-es villamoson idős férfit bántalmazó garázda férfit

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a mai napon bíró­ság elé állí­tot­ta azt
a 25 éves fér­fit, akit még pén­tek éjjel fogott el a rend­őr­ség amiatt,mert korábban
az 1-es vil­la­mo­son kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes erő­sza­kos módon bántalmazott
egy, az eljá­rás­ban isme­ret­le­nül maradt idő­sebb fér­fit, majd leszál­lás után a
vil­la­mos­ba is belerúgott.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye