Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban ítélték el a tolvajt, aki mentőautóból lopott

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség lopás vét­sé­ge miatt – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 28 éves fér­fit, aki pár hét­tel ezelőtt egy segély­hí­vás­ra érke­ző men­tő­au­tó­ból érté­ke­ket tulaj­do­ní­tott el, mialatt a men­tő­ápo­lók egy beteg újra­élesz­té­sén dolgoztak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye