Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban ítélték el az USA budapesti nagykövetsége előtt cipőbombára hivatkozó osztrák férfit

A Buda­pes­ti V. és XIII, Kerü­le­ti Ügyész­ség köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tot­ta azt az oszt­rák fér­fit, aki az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok Nagy­kö­vet­sé­gé­nek bejá­ra­tá­nál, a köte­le­ző átvizs­gá­lás során, azt jelez­te a biz­ton­sá­gi őröknek,hogy a cipő­jé­ben bomba található.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.07.