Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban ítélték el egy budapesti hostel tolvajait

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség lopás vét­sé­ge miatt – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tott két fér­fit, akik más­fél hónap­pal ezelőtt beje­lent­kez­tek egy buda­pes­ti hos­tel­be, majd onnan kül­föl­di sér­tet­tek érté­ke­it tulaj­do­ní­tot­ták el.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye