Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban ítéltek el egy ittas villamosvezetőt

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt a mai napon – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tott egy 48 éves vil­la­mos­ve­ze­tőt, aki tavaly októ­ber­ben, Buda­pest bel­vá­ro­sá­ban itta­san veze­tett egy uta­so­kat szál­lí­tó szerelvényt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Gyor­sí­tott eljá­rás­ban ítél­tek el egy ittas villamosvezetőt