Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban ítéltek el egy VIII. kerületben rendőrökre támadó nigériai férfit

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tott egy 32 éves nigé­ri­ai állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki pár hét­tel ezelőtt Buda­pest VIII. kerü­le­té­ben jog­sze­rű eljá­rá­suk­ban aka­dá­lyoz­ta, illet­ve bán­tal­maz­ta a vele szem­ben intéz­ke­dő rendőröket.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye