Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek egy embercsempészt

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tott egy szerb állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki pár hét­tel ezelőtt anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben össze­sen tíz szír, illet­ve iraki állam­pol­gárt pró­bált a magyar-osztrák hatá­ron átcsempészni.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 07.22.