Főoldal » Archív » Gyújtogatás a viszonzatlan érzelmek miatt

A Bat­to­nyai Járá­si Ügyész­ség - a 2015. augusz­tus 2-án Med­gyes­egy­há­zán tör­tént ron­gá­lás, garáz­da­ság és köz­ve­szélyt okozó cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás miatt - a cse­lek­mé­nyek­kel meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta.

A Békés Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 08.06.