Főoldal » Archív » Hajléktalan lett a több házzal is rendelkező áldozat - Vádat emeltek az ingatlanokat csalással megszerző férfi ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség csa­lás és közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 34 éves kecs­ke­mé­ti fér­fi­vel szem­ben, aki 2011. decem­ber 2-án leitat­ta egy kecs­ke­mé­ti isme­rő­sét és valót­lan tar­tal­mú szer­ző­dé­sek alá­íra­tá­sá­val meg­sze­rez­te a sér­tett két lakóházát.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye