Főoldal » Archív » Halállal végződött a pusztai roncsderbi -FOTÓKKAL

Bal­tá­val cabri­ó­vá akar­ta ala­kí­ta­ni roncs Ladá­ját része­gen egy férfi. A kocs­má­ból haza­fe­lé menet halál­ra gázolt egy embert a kivi­lá­gí­tat­lan jár­mű­vel a Pest megyei Ürbő­pusz­tán 2012 ápri­li­sá­ban. A gázo­lás után magá­ra hagy­ta az áldo­za­tot. A vád­lot­tal szem­ben a Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Daba­si Járásbírósághoz.

A Pest Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye-ittas vezetésről

Fotó a roncsról 1

Fotó a roncsról 2

Fotó a roncsról 3