Főoldal » Archív » Halállal végződött a reptéri driftelés

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gondatlan
oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 29 éves géd­er­la­ki fér­fi­vel szemben,
aki egy gyor­su­lá­si ver­se­nyen drift­el­ve neki­csa­pó­dott egy másik autónak,
mely­nek utasa a bal­eset követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye